Wat is Neurofeedback?

Neurofeedback training is een nieuwe en veilige methode die rechtstreeks aan de oorzaak van gedrag en leerproblemen werkt, zonder bijwerkingen! Het leert de hersenen om het lichaam, de emoties, het cognitief functioneren en het gedrag beter te besturen. Deze resultaten zijn blijvend. Neurofeedback training helpt het centrale zenuwstelsel zo om zichzelf op natuurlijke wijze te reorganiseren en te normaliseren, waardoor men flexibeler en efficiënter kan functioneren.

 

Neurofeedback maakt gebruik van het vermogen van de hersenen om:

 • Te leren
 • Nieuwe verbindingen te leggen
 • Veranderingen (informatie), te signaleren en daar automatisch op te reageren met reorganisatie
 • Zichzelf te reguleren en te zoeken naar een beter natuurlijk evenwicht (renormalisatie)
 • De eenmaal aangeleerde, evenwichtigere patronen bij voorkeur toe te passen, zgn transformatie.

Het is een methode waarbij de verschillende hersengolven gemeten en weergegeven worden. Hieruit kan de trainer onder anderen zien hoe evenwichtig de energie en de activiteit in de hersengolf frequenties verdeeld is. Tevens wordt er gekeken naar het optreden van turbulenties binnen de diverse frequenties. Door eventuele turbulentie kan instabiliteit onstaan, wat kan leiden tot leer- en gedragsproblemen, sociaal-emotionele problemen, angststoornissen en lichamelijke klachten. Tevens wordt gekeken naar de samenwerking tussen de linker en rechter hersenhelft en een evenwichtige verdeling van de activiteit van de diverse frequenties.

 

Vervolgens kunnen we de hersenen, door middel van het geven van feedback, trainen om efficiënter, effectiever en evenwichtiger te functioneren. De feedback wordt gegeven door het onderbreken van een beeld- en geluidsfragment. De hersenen signaleren deze onderbreking en reageren hierop met een zelf-reorganisatie waardoor de hersengolven weer in een gewenst patroon en evenwicht komen. Op deze manier oefen je de hersenen beter te functioneren. Ook de samenwerking tussen de linker en rechter hersenhelft wordt hierdoor sterk verbeterd.Vertonen de hersengolven een gewenst evenwichtig patroon dan spelen beeld en geluid gewoon door.

 

Bij Isocare wordt gewerkt met een speciaal hiervoor ontworpen, zeer geavanceerd computer programma dat gebruik maakt van beelden en geluid. De training is niet inspannend of vervelend, juist ontspannend en je voelt er niets van. De apparatuur registreert alleen en koppelt via het beeld en geluid terug. Via de sensoren op het hoofd en oren worden de hersengolven gemeten. De computer berekent wanneer de hersengolven teveel turbulentie vertonen en vervolgens koppelt de computer deze informatie terug naar het beeldscherm van de patient. De gehele reorganisatie en leerproces vindt plaats op een onbewust niveau.

Wist u dat…

 • ADHD, PDD-nos, etc. bij de oorzaak aangepakt kan worden?
 • Burn-out, depressie sneller kan verdwijnen?
 • Epileptische aanvallen voorkomen kunnen worden?
 • Dyslexie, leer- en concentratie problemen kunnen verminderen?
 • Ook u topprestaties kunt leveren?

NEUROFEEDBACK maakt dit mogelijk, zonder medicijnen !!! 
In de medische wereld wordt snel naar de ‘vertrouwde’ behandeling met medicijnen gegrepen, zoals bijvoorbeeld Ritalin, Concerta of Prozac. Deze medicatie zal veelal levenslang genomen moeten worden om de symptomen te bestrijden, terwijl er geen genezing plaatsvindt!

 

Wist u dat…

 • Neurofeedback de hersenen traint met blijvende resultaten?
 • Neurofeedback de balans tussen rechter en linker hersenhelft verbetert?
 • Neurofeedback niet vermoeiend, inspannend of pijnlijk is?
 • Neurofeedback geen vervelede bijwerkingen kent?
 • Neurofeedback al vele kinderen en volwassenen heeft geholpen!
 • Neurofeedback bij u in de buurt kan!

NEUROFEEDBACK misschien wel dé oplossing voor u is?

Hersenfrequenties

Gamma boven 40Hz (38-42 Hz): FT peak performance. Transcendent multifocussed bewustzijn; gelijktijdigen intergratie van alle binnenkomende info processen uit verschillende gebieden van het brein, kosmische bewustzijn en integratie.

Lees verder
Indicaties

Autisme verwante aandoeningen, zoals ADHD, ADD, NLD, PDD-nos, asperger. Depressie, angst stoornissen, slaapstoornissen, burn-out, CVS (chronisch vermoeidheidssyndroom), fibromyalgie, migraine, whiplash...

Lees verder
Trainingen en tarieven

ISOCARE is zo uitgebreid dat het neurofeedbacktrainingen niet meer bij ISOCARE uitgevoerd kunnen worden. Mijn passie ligt meer bij alle andere disciplines, maar dat wil niet zeggen dat neurofeedback niet goed is. In tegendeel!

Lees verder

Medicatie en Neurofeedback

In de medische wereld wordt snel naar de ‘vertrouwde’ behandeling met medicijnen gegrepen, zoals bijvoorbeeld Ritalin, Concerta of Prozac. Hierbij zal de medicatie veelal levenslang genomen moeten worden om de symptomen te bestrijden, terwijl er geen genezing plaatsvindt!

 

Neurofeedback is het alternatief, dat zonder medicatie uitstekende resultaten behaalt. Er zijn goede weten-schappelijke resultaten behaald, waarbij cliënten met medicijnen konden stoppen.
U hoeft niet eerst te stoppen met eventuele medicijnen om neurofeedback trainingen te ondergaan. In de loop van de behandelingen zult u meestal merken dat de dosis medicijnen omlaag kan. Dit gebeurt uiteraard altijd in overleg met de behandelend arts/therapeut.