Trainingen & tarieven

ISOCARE is zo uitgebreid dat het neurofeedbacktrainingen niet meer bij ISOCARE uitgevoerd kunnen worden. Mijn passie ligt meer bij alle andere disciplines, maar dat wil niet zeggen dat neurofeedback niet goed is. In tegendeel! ISOCARE besteed tegenwoordig neurofeedbacktrainingen uit.
Er zijn in Eindhoven en omgeving verschillende goede neurofeedbacktrainers die werken met Neuroptimal.

Zelf heb ik hele goede ervaringen met https://mueva.nl/en/06-11076284 of 040-2483008   info@mueva.nl

 

Ik kwam er tijdens de neurofeedbacktrainingen steeds meer achter dat ik iedereen adviseerde in eerste instantie mesologisch onderzoek te doen. Om de juiste verbindingen in de hersenen te kunnen maken is een juiste hersenstofwisseling noodzakelijk. Ook speelt voeding een zeer grote rol bij de meeste klachten waar neurofeedback op gericht is. Deze individuele voedingsadviezen worden ook bepaald bij mesologisch onderzoek. Dus ook bij of tijdens neurofeedbacktrainingen zou ik iedereen aanraden minimaal 1 mesologisch consult te ondergaan om ook de neurofeedbacktrainingsresultaten te optimaliseren.

Trainingen

Neurofeedback training is een techniek om hersenen te trainen de emotionele, fysieke en mentale functies beter te reguleren, zonder gebruik te maken van medicijnen. De hersenen vervullen een centrale rol in het besturen van ons lichaam. De hersenfunctie heeft dus grote invloed op ons gehele functioneren. Wanneer de hersenen een meer evenwichtig en stabiel patroon vertonen, kunnen vele lichamelijke, psychische en emotionele symptomen verminderen en/of verdwijnen. 

 

De cliënt zit ontspannen een film te kijken. De computersoftware registreert via vijf sensoren op het hoofd de activiteit van de verschillende hersengolven met behulp van een EEG (Electro Enchephalo Gram).

Wanneer ergens in de hersenen een instabiliteit optreedt, wordt direct door het systeem een feedback moment gegenereerd. Dit feedback moment houdt in dat het beeld en geluid van de film voor zeer korte tijd worden onderbroken.

De hersenen reageren automatisch en onbewust op natuurlijke wijze op deze informatie. Deze reorganiseren zichzelf  naar een stabieler hersenpatroon. Overactiviteit wordt ingeperkt, te weinig wordt activiteit gestimuleerd, et cetera.

Een behandeling inclusief training duurt ongeveer een uur. De training is niet inspannend, vervelend of pijnlijk. Na voldoende trainingen, afhankelijk van de klacht en de ernst ervan, zijn de resultaten blijvend.

 

De training is non-invasief, wat wil zeggen dat er niets het lichaam in gaat, er worden dus geen impulsen de hersenen ingestuurd. De feedback wordt gegeven via zintuiglijke waarneming (ogen, oren). Hierdoor valt neurofeedback onder de noemer natuurgeneeskunde of alternatieve therapie. Het lichaam, de hersenen doen het uiteindelijk zelf!

Neurofeedback training herstelt de balans tussen de verschillende soorten hersengolven en verbetert de samenwerking tussen de linker en rechter hersenhelft.

Er wordt gebruik gemaakt van de basiseigenschappen van de hersenen, zoals het natuurlijke zelforganiserende en zelfregulerende vermogen en het vermogen om onderling interne nieuwe verbindingen te leggen.