HOE ZIET EEN CONSULT ERUIT?

Na het bespreken van het intakeformulier volgt het Mesologisch onderzoek. Dit bevat de volgende onderdelen:

  • Chinees en Ayur Vedisch pols-tong-onderzoek,
  • eventueel een lichamelijk onderzoek,
  • Meting van lichaamsfuncties d.m.v. Electro Fysiologische Diagnostiek (EFD).

Na het verzamelen en interpreteren van alle onderzoeksgegevens, worden er nog specifieke EFD-testen uitgevoerd. Dit om echt specifiek voor u een unieke en optimale behandeling samen te stellen, waarbij echt alleen maar oplossingsgericht gewerkt zal worden. Ter afsluiting volgt er een eind-testing. Daarna krijgt u een korte  mondelinge uitleg van de onderzoeksresultaten en wordt het behandelplan met u besproken.

Binnen de Traditionele Chinese geneeskunde en de Ayur Veda (de geneeskunde uit India) is de observatie van de tong en het voelen van de pols een belangrijk onderdeel in het onderzoek en later in de behandeling.

Met betrekking tot de tong geven de kleur, de vorm en de locatie van het beslag veel informatie over de inwendige conditie. De plaats waar de kleurverandering of het beslag op de tong te zien is, zegt veel over de inwendige organen. Elk orgaan(systeem) heeft een specifieke locatie op het tonglichaam.

 

Aangenomen wordt dat de totale energetische toestand van het lichaam af te lezen is via de palpatie van de polsslagaderen. Elk orgaan(systeem) kent een specifieke positie op de linker of rechter polsslagader. Men onderkent ca. 28 verschillende kwaliteiten van de pols, die men op drie verschillende posities en op verschillende diepten aan het polsgewricht van elke hand kan voelen. Elke kwaliteit heeft haar eigen benaming en een eigen betekenis en vraagt om een specifieke behandeling.

De ervaring die men voor de beoordeling van de pols nodig heeft wordt in het westen nog wel eens onderschat. Het onderzoek van de verschillende kwaliteiten van de pols is zeer moeilijk en vereist een lange en ruime ervaring.

 

Electro Fysiologische Diagnostiek, ook wel EFD genoemd, is een vernieuwde en verfijndere en uitgebreidere versie van Electro Acupunctuur (EAV) volgens Dr. Voll.

Met EFD worden weerstandswaarden van acupunctuurpunten gemeten op handen en voeten. De meetwaarden zijn gerelateerd aan organen en hun functies. Bij functiestoornissen in een bepaald orgaan, zal de weerstandswaarde van het bijbehorende EFD-punt afwijken van de normaalwaarde. Zo is het mogelijk om onderzoek te doen naar bijvoorbeeld algemene fysiologische functies. Ook is het mogelijk specifieke hormoon- en/of enzymfuncties en medicatie uit te testen.

 

Met behulp van EFD kan het functioneren van de mens cijfermatig in vivo, in kaart worden gebracht. EFD is er op gericht de oorzaak van de klachten op te sporen. Uniek aan de EFD is dat er een uitgebreide integrale diffentiaaldiagnostiek wordt toegepast.
Een mesologische behandeling kan bestaan uit het adviseren van supplementen/medicatie. Dit kunnen Chinese of Ayur Vedische kruiden zijn. Homeopathische en/of orthomoleculaire geneesmiddelen, zoals vitamines en mineralen kunnen eveneens geadviseerd worden. Daarnaast kan er een specifiek individueel voedings- en/of leefadvies gegeven worden.

 

Ook is het mogelijk dat u verwezen wordt naar een reguliere arts, osteopaat, acupuncturist, psychotherapeut of andere discipline in de gezondheidzorg.

Na 4 tot 8 weken vindt er een controle plaats.